انواع سرنگ پمپی سوراکو

سرنگ پمپی یا پمپ سرنگی در انواع مختلف تولید شرکت سفیر ثریا سپاهان،

قابل استفاده در زمینه های پتروشیمی، پزشکی و آزمایشگاهی

سایر محصولات سوراکو