تماس با ما

شما می توانید از طریق راه های زیر با ما در ارتباط باشید.

آدرس:

اصفهان -شهرک علمی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان، مجتمع آزمایشگاه ها، آزمایشگاه شماره6

کد پستی 8415683580

ایمیل:soraco.ir@gmail.com

تلفن:03133860205

فکس:02143854699

.

ارسال نظرات