تماس با ما

شما می توانید از طریق راه های زیر با ما در ارتباط باشید:

 

آدرس: اصفهان، شهرک علمی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان، مجتمع آزمایشگاه ها، آزمایشگاه شماره 6

کد پستی: 8415683580

ایمیل: soraco.ir@gmail.com

تلفن: 03134483100

فکس: 03134483100

ارسال پیام