طراحی و تولید اتوماسیون آزمایشگاهی

2 میز نمونه کار
محصول پمپ

تولید انواع پمپ سرنگی

تولید محصولات جریان ولتاژ

محصول جریان
محصول دیتالاگر

تولید انواع دیتالاگر (داده بردار)

تولید انواع چاپگر بریل

محصول چاپگر

برخی از مشتریان
شرکت سفیر ثریا (سوراکو)