فیلترها

محدوده قیمت (ریال)
محدوده قیمت (ریال) - slider
130،000،0001،300،000،000
برند
برند
دسته بندی
دسته بندی
گارانتی
گارانتی
امتیاز
امتیاز

انواع سوراکو سوراکو

دیتا لاگر - ثبت داده های دما، فشار، رطوبت، ارتعاش- کرنش سنج
دیتا لاگر پرسرعت 4 کانال سوراکو
۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
دیتالاگر آزمایشگاهی پرسرعت 8 کانال، ثبت داده دما، رطوبت و ...
دیتا لاگر پر سرعت 8 کانال سوراکو
۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
نمره 5.00 از 5
ارتعاش سنج 8 کاناله سوراکو جهت ثبت داده فشار، ضربه، لرزش
دیتالاگر ارتعاش سنج سوراکو
۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
نمره 5.00 از 5
مقاومت سنج 4 پراب
مقاومت سنج 4 پراب سوراکو
۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
نمره 5.00 از 5
دیتالاگر دما و رطوبت پر سرعت، ثبت و آنالیز داده ها
ویژه
دیتالاگر پر سرعت 16 کانال سوراکو
۴۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال۵۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
نمره 5.00 از 5
دیتا لاگر دما پرسرعت 32 کانال - ثبت دما، فشار، رطوبت، ارتعاشات
ویژه
دیتا لاگر پرسرعت 32 کانال سوراکو
۸۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال۹۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
نمره 5.00 از 5

سایر محصولات سوراکو

دیتالاگر

جریان ولتاژ

فیلترها

محدوده قیمت (ریال)
محدوده قیمت (ریال) - slider
130،000،0001،300،000،000
دسته بندی
دسته بندی
برند
برند
گارانتی
گارانتی
امتیاز
امتیاز